Felvidéki

Nemzeti

PortálSzombat, 2019-08-24, 02:10
Üdvözöllek Vendég | RSS
 
Nyitólap Felvidéki vármegyékRegisztrációBelépés
Névnap
Kategóriák
Felvidék
Anyaország
Kárpát-medence
Kultúra
Honlap-menü
Üzenőfal
Ajánló

http://www.alszik.dolnesaliby.sk/getimage.php?ID_image=305

Magyar.sk - Felvidéki magyar portál

http://m.blog.hu/sz/szabadsagkor/image/nyelvt%C3%B6rv%C3%A9ny.png

Minden a nyelvtörvényről!

Štastný nový rok, Slovensko! / Boldog Új Évet Magyarország!

http://www.ababook.hu/book_images/82a/999638082a.jpg

Popély Gyula: Felvidék

http://www.ffg.sulinet.hu/kapcs/Weblap-belga/magyar%20z%C3%A1szl%C3%B32.gif

Élő zászló mozgalom

Szavazás
Melyik magyarországi pártra szavaznál?
Összes válasz: 73
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Archívum

Előző honlapunk

Felvidéki vármegyék

http://www.euroastra.info/files/images/angyalos_mo_cimer.jpg


Abaúj-Torna

Abaúj-Torna vármegye címere

Abauj-torna.png

A vármegye székhelye 1920-ig Kassa, azután Szikszó, majd 1938-1944 között ismét Kassa, végül 1950-ig újból Szikszó volt.

A megye 20. század elején hat járásra oszlott:

 • Csereháti járás, székhelye Szepsi
 • Füzéri járás, székhelye Hernádzsadány
 • Gönci járás, székhelye Abaújszántó(ma is Magyarország területén található)
 • Kassai járás, székhelye Kassa
 • Szikszói járás, székhelye Szikszó(ma is Magyarország területén található)
 • Tornai járás, székhelye Torna

A millenium idején(körülbelül) 180 000 lakosa volt, melyek közül:

 • 120 000 magyar
 • 48 000 szlovák
 • 10 000 német
 • 250 rutén

nemzetiségű volt.

1941-ben 203 438 magyar, 18 879 szlovák, 2581 bunyevác, 904 német, 623 cigány, 256 ruszin, 72 román, 3 horvát és 105 egyéb nemzetiségü lakott a vármegyében.

Terület: 3317km2
Szlovákia: 1645km2
Magyarország: 1672km2

Árva

Árva vármegye címere

Arva.png

Székhelye 1867-ig Árva (szlovákul Orava, németül Arwa); 1867-1919 között Alsókubin (szlovákul: Dolný Kubín; németül: Unterkubin)

A vármegyének 1896-ban négy járása volt:

 • Alsókubini járás, székhelye Alsókubin
 • Námesztói járás, székhelye Námesztó
 • Trsztenai járás, székhelye Trsztena
 • Vári járás, székhelye Turdossin

Az 1910. évi népszámlálás szerint Árva vármegye összes (polgári és katonai) jelenlévő népessége 78 745 fő volt. Ennek megoszlása anyanyelv szerint a következő volt:

 • 59 096 (75,0%) szlovák
 • 2000 (2,5%) magyar
 • 1518 (1,9%) német
 • 16 131 egyéb, melynek döntő többsége lengyel anyanyelvű.

Terület: 2019km2 (egy része ma Lengyelország területén található)

Bars

Bars vármegye címere

Bars.png

Bars vármegye öt járásra volt felosztva 1910-ben:

 • Aranyosmaróti járás, székhelye Aranyosmarót
 • Garamszentkereszti járás, székhelye Garamszentkereszt
 • Lévai járás, székhelye Léva
 • Oszlányi járás, székhelye Oszlány
 • Verebélyi járás, székhelye Verebély

Ezen kívül volt még három rendezett tanácsú város:

 • Körmöcbánya
 • Léva
 • Újbánya

A vármegyének 1910-ben 179.312 lakosa volt, ebből:

 • 97.824 szlovák (54,55%)
 • 62.022 magyar (34,58%)
 • 17.366 német (9,68%)
 • 2100 egyéb(1,17%)

nemzetiségű volt.

Terület: 2724km2

Esztergom

Esztergom vármegye címere

Esztergom.png

Lakóinak száma 1881-ben 72 166 fő, 1891-ben 78 378 fő volt. A 10 évi szaporulat 6212 fő, vagyis 8,61%, amely alapján egy km²-re 70 lélek jutott, így Esztergom a sűrűbben lakott vármegyék közé tartozott.

A lakosok közül:

 • 62 505 (79,7%) magyar,
 • 8941 (11,4%) német
 • 6432 tót (8,2%)

volt. Ebből a magyarság 10 évi szaporulata 5206 lélek, vagyis 9,1%. A magyarság a Duna balpartján lakik legsűrűbben, a jobbparton a németekkel és tótokkal keverve.

Terület: 1077km2 Szlovákia: 545km2 Magyarország: 532km2

Gömör és Kis-Hont

Gömör és Kis-Hont vármegye 
címere

Gömör.png

1886-tól, amikor a vármegyéknek törvény írta elő, hogy állandó járási székhelyeket jelöljenek ki, a vármegye járási beosztása az alábbiak szerint alakult (zárójelben a járás székhelye):

 • Nagyrőcei járás (Jolsva)
 • Rimaszécsi járás (Feled, neve 1912-től Feledi járás)
 • Rozsnyói járás (Rozsnyó)
 • Rimaszombati járás (Nyustya)
 • Tornaljai járás (Tornalja)
 • Garamvölgyi járás (Királyhegyalja, de a szolgabírói hivatal a községhez tartozó Nándorvölgy telepen volt, 1900-ban alakult)
 • Ratkói járás (Ratkó, 1909-ben alakult)
 • Putnoki járás (Putnok, 1910-ben alakult)(ma is Magyarország területén található)

Az 1871. évi községi törvény alapján a megyében öt rendezett tanácsú város alakult, melyek ma mind Szlovákiához tartoznak, és ezek köre nem változott a későbbi évtizedekben sem:

 • Dobsina
 • Jolsva
 • Nagyrőce
 • Rimaszombat
 • Rozsnyó
Terület: 4279km2 Szlovákia: 3956km2 Magyarország: 323km2

Hont

Hont vármegye címere

Hont.png

Hont vármegye hat járásra volt felosztva:

 • Báti járás, székhelye Bát
 • Ipolynyéki járás, székhelye Ipolynyék
 • Ipolysági járás, székhelye Ipolyság
 • Korponai járás, székhelye Korpona (rendezett tanácsú város)
 • Szobi járás, székhelye Szob(ma is Magyarország területén található)
 • Vámosmikolai járás, székhelye Vámosmikola(ma is Magyarország területén található)

1896-ban összesen 132.500 lakosa volt, ebből:

 • 58.155 magyar (43,89%)
 • 56.529 szlovák (42,66%)
 • 7602 német (5,73%)
 • 737 egyéb (0,55%)
Terület: 2633km2 Szlovákia: 2171km2 Magyarország: 462km2

Komárom

Komárom vármegye címere

Komarom.png

A vármegye 1754-től kettéosztásáig négy járásra és egy szabad királyi városra (Komárom) volt felosztva:

 • Csallóközi járás, székhelye Nemesócsa
 • Gesztesi járás, székhelye Nagyigmánd(ma is Magyarország területén található)
 • Tatai járás, székhelye Tata(ma is Magyarország területén található)
 • Udvardi járás, székhelye Ógyalla

1891-ben 159.504 lakosa volt, ebből:

 • 137.330 magyar (86,1%)
 • 11.672 német (7,3%)
 • 9.791 szlovák (6,1%)

A vármegye lakosságának túlnyomó része magyar nemzetiségű volt. A szlovák és a német lakosságot a 18. században telepítették be a török pusztítás utáni újbóli benépesítés során. Az Udvardi járásban 5 szomszédos falut (Komáromszemere, Kisbaromlak, Komáromcsehi, Kolta, Jászfalu) és Újgyallát lakták szlovákok, a déli részen pedig Tardost. A németek elsősorban a megye déli részének falvaiban (Baj, Tarján, Vértestolna, Felsőgalla) éltek.

 

  Terület: 2834km2 Szlovákia: 1389km2 Magyarország: 1442km2

 

Liptó

Liptó vármegye címere

Lipto.png

Liptó vármegye a 19. század közepéig általában négy, majd három járásra oszlott, ezek határai azonban gyakran változtak. 1886-tól volt a járásoknak a vármegye által kijelölt állandó székhelye, addig a főszolgabíró mindenkori lakhelye számított a székhelynek. Ekkortól kezdve három járás állt fenn folyamatosan változatlan székhellyel, és egy negyedik működött 1886-tól 1893-ig illetve 1907 után, azonban e negyedik járás neve, székhelye és területe más volt 1893 előtt és 1907 után.

A megye járásai az alábbiak voltak (zárójelben 1886 utáni állandó székhelyeik).

 1. Liptószentmiklósi járás (Liptószentmiklós)
 2. Liptóújvári járás (Liptóújvár)
 3. Rózsahegyi járás (Rózsahegy)
 4. Olaszi járás (Tepla), 1886-ban alakult és 1893-ban megszűnt
 5. Németlipcsei járás (Németlipcse), 1907-ben alakult

Meg kell jegyezni, hogy az 1890-es évekig a járások elnevezésének többféle nyelvi és helyesírási változatával is lehetett találkozni, továbbá mivel a vármegye hivatalos helyneveinek végleges megállapítására soha nem került sor, ezért a járási székhelyeknek is többféle névváltozata létezett.

A vármegye egyetlen rendezett tanácsú városa Rózsahegy volt 1908-tól.

Népessége 1891-ben 76850 fő, népsűrűsége 34 fő/km² volt. A lakosság etnikai összetétele (1891):

 • 72067 (93,78%) szlovák
 • 2568 fő (3,34%) német
 • 1771 fő (2,30%) magyar

Terület: 2246km2

Nógrád

Nógrád vármegye címere

Nograd.png

A vármegye 1910-ben hét járásra volt felosztva:

 • Balassagyarmati járás, székhelye Balassagyarmat(bár nem kerülte el a csehszlovák megszállást, de 1919. január 29-én városlakók és a közelből hívott katonák elkergették a városban állomásozó csehszlovák csapatokat, így a város ma is Magyarország területén található)
 • Gácsi járás, székhelye Gács
 • Losonci járás, székhelye Losonc (rendezett tanácsú város)
 • Nógrádi járás, székhelye Rétság(ma is Magyarország területén található)
 • Salgótarjáni járás, székhelye Salgótarján(ma is Magyarország területén található)
 • Szécsényi járás, székhelye Szécsény(ma is Magyarország területén található)
 • Sziráki járás, székhelye Szirák(ma is Magyarország területén található)
Terület: 4128km2 Szlovákia: 1747km2 Magyarország: 2381km2

 Nyitra

Nyitra vármegye címere

Nyitra.png

A vármegye tizenkét járásra volt felosztva:

 • Érsekújvári járás, székhelye Nagysurány
 • Galgóci járás, székhelye Galgóc
 • Miavai járás, székhelye Miava
 • Nagytapolcsányi járás, székhelye Nagytapolcsány
 • Nyitrai járás, székhelye Nyitra (rendezett tanácsú város)
 • Nyitrazsámbokréti járás, székhelye Nyitrazsámbokrét
 • Pöstyéni járás, székhelye Pöstyén
 • Privigyei járás, székhelye Privigye
 • Szakolcai járás, székhelye Holics
 • Szenicei járás, székhelye Szenice
 • Vágsellyei járás, székhelye Tornóc
 • Vágújhelyi járás, székhelye Vágújhely

1910-ben a vármegye összlakossága 457 500 személy volt, ebből:

 • 324 664 szlovák (70,96%)
 • 100 324 magyar (21,92%)
 • 27 937 német (6,10%)

Terület: 5519km2

Pozsony

Pozsony vármegye címere

Pozsony.png

A vármegye hét járásra volt felosztva:

 • Dunaszerdahelyi járás, székhelye Dunaszerdahely
 • Galántai járás, székhelye Galánta
 • Malackai járás, székhelye Malacka
 • Nagyszombati járás, székhelye Nagyszombat (rendezett tanácsú város)
 • Pozsonyi járás, székhelye Pozsony (törvényhatósági jógú város)
 • Somorjai járás, székhelye Somorja
 • Szenci járás, székhelye Szenc

A vármegyének volt három rendezett tanácsú város is (Modor, Szentgyörgy, Bazin.

1910-ben a vármegye összlakossága 389.700 személy volt, ebből:

 • 166 017 szlovák (42,60%)
 • 163 367 magyar (41,92%)
 • 53 822 német (13,81%)
 • 1934 horvát (0,49%)
Terület: 4370km2 Szlovákia: 4323km2 Magyarország: 47km2

Sáros

Sáros vármegye címere

Saros.png

A vármegye 1910-ben hét járásra volt felosztva:

 • Bártfai járás, székhelye Bártfa (rendezett tanácsú város)
 • Eperjesi járás, székhelye Eperjes (rendezett tanácsú város)
 • Felsővízközi járás, székhelye Felsővízköz
 • Girálti járás, székhelye Girált
 • Héthársi járás, székhelye Héthárs
 • Kisszebeni járás, székhelye Kisszeben (rendezett tanácsú város)
 • Lemesi járás, székhelye Lemes

A vármegye összlakossága 1910-ben 174.600 személy volt, ebből:

 • 101.855 (60%) szlovák
 • 38.500 (22%) ruszin
 • 18.088 (10%) magyar
 • 9.447 (8%) német

Terület: 3652km2

Szepes

Szepes vármegye címere

Szepes.png

1886-tól a megye járásai és azok székhelyei az alábbiak voltak:

 1. Bányai járás (Gölnicbánya, 1894-től neve Gölnicbányai járás)
 2. Hernádvölgyi járás (Igló, 1894-től neve Iglói járás)
 3. Lőcsei járás (Lőcse)
 4. Magurai járás (Szepesófalu, 1894-től neve Szepesófalvi járás)
 5. Poprádvölgyi járás (Podolin, 1894-től neve Ólublói járás, székhelye Ólubló)
 6. Tátrai járás (Szepesszombat, 1894-től neve Szepesszombati járás)
 7. Késmárki járás (Késmárk, 1894-ben alakult)

Városok voltak:

 1. Késmárk
 2. Lőcse
 3. Gölnicbánya
 4. Igló
 5. Poprád
 6. Szepesolaszi
 7. Szepesváralja

Terület: 3654km2 (egy része ma Lengyelország területén található)

Trencsén

Trencsén vármegye címere

Trencsen.png

A vármegye kilenc járásra volt felosztva:

 • Báni járás, székhelye Bán
 • Csacsai járás, székheley Csacsa
 • Illavai járás, székhelye Illava
 • Kiszucaújhelyi járás, székhelye Kiszucaújhely
 • Nagybiccsei járás, székhelye Nagybiccse
 • Puhói járás, székhelye Puhó
 • Trencséni járás, székhelye Trencsén (rendezett tanácsú város)
 • Vágbesztercei járás, székhelye Vágbeszterce
 • Zsolnai járás, székhelye Zsolna

A vármegye összlakossága 1910-ben 310.400 lakos volt, ebből:

 • 284.770 szlovák (91,74%)
 • 13.204 magyar (4,25%)
 • 9.029 Németek (2,90%)

Terület: 4456km2

Turóc

Turóc vármegye címere

Turocz.png

A vármegye két járásra volt felosztva:

 • Stubnyafürdői járás, székhelye Stubnyafürdő
 • Turócszentmártoni járás, székhelye Turócszentmárton

A vármegye összlakossága 1910-ben 55 700 személy volt, ebből:

 • 38 432 szlovák (68,99%)
 • 10 993 német (19,73%)
 • 5 560 magyar (9.98%)

Terület: 1123km2

Ung

Ung vármegye címere

Ung.png

A vármegy hat járásra volt felosztva:

 • Nagybereznai járás, székhelye Nagyberezna(ma Ukrajna területén található)
 • Nagykaposi járás, székhelye Nagykapos
 • Percsenyi járás, székhelye Percseny(ma Ukrajna területén található)
 • Szerednyei járás, székhelye Szerednye(ma Ukrajna területén található)
 • Szobránci járás, székhelye Szobránc
 • Ungvári járás, székhelye Ungvár (rendezett tanácsú város)(ma Ukrajna területén található)

A vármegye összlakossága 1910-ben 160.282 személy volt, ebből:

 • 61.711 (38,50%) ruszin
 • 53.824 (33,58%) magyar
 • 36.364 (22,69%) szlovák
 • 8.383 (5,23%) német
Terület: 3230km2 Szlovákia, Ukrajna: 3217km2 Magyarország: 13km2

Zemplén

Zemplén vármegye címere

Zemplen.png

A vármegye a következő tizenkét járásra volt felosztva:

 • Bodrogközi járás, székhelye Királyhelmec
 • Gálszécsi járás, székhelye Gálszécs
 • Homonnai járás, székhelye Homonna
 • Mezőlaborci járás, székhelye Mezőlaborc
 • Nagymihályi járás, székhelye Nagymihály
 • Sárospataki járás, székhelye Sárospatak(ma is Magyarország területén található)
 • Sátoraljaújhelyi járás, székhelye Sátoraljaújhely (rendezett tanácsú város)
 • Szerencsi járás, székhelye Szerencs(ma is Magyarország területén található)
 • Szinnai járás, székhelye Szinna
 • Sztropkói járás, székhelye Sztropkó
 • Tokaji járás, székhelye Tokaj(ma is Magyarország területén található)
 • Varannói járás, székhelye Varannó

A vármegye összlakossága 1891-ben 299 197 személy volt, ebből:

 • 141 188 (47,2%) magyar
 • 107 477 (35,9%) szlovák
 • 31 036 (10,4%) ruszin
 • 15 511 (5,2%) német
Terület: 6282km2 Szlovákia: 4507km2 Magyarország: 1775km2

Zólyom

Zólyom vármegye címere

Zolyom.png

A vármegye a következő négy járásra volt felosztva:

 • Besztercebányai járás, székhelye Besztercebánya (rendezett tanácsú város)
 • Breznóbányai járás, székhelye Breznóbánya (rendezett tanácsú város)
 • Nagyszalatnai járás, székhelye Nagyszalatna
 • Zólyomi járás, székhelye Zólyom (rendezett tanácsú város)

A vármegye összlakossága 1910-ben 133.700 személy volt, ebből:

 • 113.294 (84,74%) szlovák
 • 16.509 (12,35%) magyar
 • 2.124 (1,59%) német

Terület: 2634km2

A fentieken kívül még Győr vármegyéből is 83km2 Szlovákia területét képezi.

 

Bővebben:

Abaúj-Torna | Árva | BarsEsztergom | Gömör és Kis-Hont | Hont | Komárom | Liptó | Nógrád | Nyitra | Pozsony | Sáros |

Szepes | Trencsén | Turóc | Ung | Zemplén | Zólyom

Kedvencekhez!
Keresés
Belépés
Bejegyzések
Időjárás

http://api.ning.com/files/0cSrvxA0FWYBkWVCn2A0JlY-h75ILWzpsSl6SOLuU4Q_/Nagymagyarorszagfelho.jpg

Kiemelt ajánlat

I. Kárpát- medencei hazafias versmondóverseny

Főpartnereink
Címkék
Copyright MyCorp © 2019
Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben