Felvidéki

Nemzeti

PortálCsütörtök, 2020-04-02, 12:40
Üdvözöllek Vendég | RSS
 
Nyitólap Trianon a FelvidékenRegisztrációBelépés
Névnap
Kategóriák
Felvidék
Anyaország
Kárpát-medence
Kultúra
Honlap-menü
Üzenőfal
Ajánló

http://www.alszik.dolnesaliby.sk/getimage.php?ID_image=305

Magyar.sk - Felvidéki magyar portál

http://m.blog.hu/sz/szabadsagkor/image/nyelvt%C3%B6rv%C3%A9ny.png

Minden a nyelvtörvényről!

Štastný nový rok, Slovensko! / Boldog Új Évet Magyarország!

http://www.ababook.hu/book_images/82a/999638082a.jpg

Popély Gyula: Felvidék

http://www.ffg.sulinet.hu/kapcs/Weblap-belga/magyar%20z%C3%A1szl%C3%B32.gif

Élő zászló mozgalom

Szavazás
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 22
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Archívum

Előző honlapunk

Trianon a Felvidéken

Az 1918-ban alakított Csehszlovák köztársasághoz Magyarországból

63.004 négyzetkilométer területet és azon
 3,567.575 lakost
csatoltak.

Egészen odadobták Pozsony vármegyét (néhány apróbb sziget kivételével), aztán Nyitra, Bars, Trencsén, Zólyom, Sáros vármegyéket. Árva és Szepes vármegyéket azzal a megszorítással kapták a csehek, hogy Árva megyének 14, Szepes megyének pedig 13 községét Lengyelországnak adják, de természetesen ezek a megyék ekképen szintén egészen elvesztek Magyarországra nézve. Csehországnak adták még Komárom és Esztergom megyék északi felét, Hont vármegyét az Ipoly folyón innen eső 20 község kivételével; Nógrád vármegye nagy részét, Gömör és Kishont vármegyét majdnem egészen, csupán 20 községet hagyva meg délkeleti szögletében, Abauj vármegye felső peremét Kassával, Zemplén vármegye legnagyobb részét, Ungot két község kivételével egészen; Bereg vármegyét 25 község kivételével, amelyek Magyarországon maradtak. Máramaros vármegye egy része a Tiszáig szintén a cseheké lett, míg a másik része a románoknak jutott. Sőt Csehszlovákia a Duna mellett még Győr vármegyéből is kapott két falut; a Tiszánál pedig Szabolcsból adtak oda három magyar községet.
Ezen a területen egész sor nevezetes város került cseh uralom alá, köztük több nagyobb magyarlakta város. Cseh uralom alá jutott Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Komárom (csupán a Duna jobb partján az újabb korban Komáromba olvasztott Újszőny maradt magyar birtok Komárom néven), Nyitra, Léva, Selmecbánya, Trencsén, Zsolna, Besztercebánya, Zólyom, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Igló, Lőcse, Késmárk, Eperjes, Bártfa, Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt, Rózsahegy.


Mit vett el Csehország?

Világhírű és más nevezetesebb fürdőink közül cseh birtokba kerültek a tátrai fürdők, a Csorba-tó, Pöstyén, Trencsénteplic, Rajateplic, Vihnye, Szilács, Fenyőháza, Korytnica, Feketehegy, Iglófüred, Bártfa fürdő, Stósz, Ránk, Szobránc, Szolyva és még egész sor a kiváló gyógyforrásokkal.

Gazdasági területen

Csehországgal szemben Magyarország legsúlyosabb vesztesége az erdő, noha a szántóföld vesztesége is tekintélyes s ezt növeli az a tény, hogy, a szántóföld túlnyomó része a tisztán magyarlakta területre esik

Cseh birtokká lett
3,883.295 kat. hold szántóföld
4,100.863 hold erdő

mégpedig főleg az épületfát termelő fenyvesek;
Magyarország erdeinek több mint negyedrésze:
27 százaléka
cseh uralom alá került; a fenyvesek 40 százaléka.

Amíg az egységes Magyarország ki is vihetett fát külföldre, Csonka-Magyarország most fabehozatalra szorul.

Állatállományunkból

1, 360. 055 szarvasmarha,
762. 898 sertés,
1, 172. 615 juh és
279. 458 ló

jutott a cseh-szlovák területre, viszonylag kevesebb, mint például a román uralomnak s aránylag kevesebb, mint Csonka-Magyarországnak maradt, mert a Felvidéken kisebb mértékű volt az állattenyésztés.

 A nagyipar terén

szintén igen, tetemes vesztesége van Magyarországnak Csehországgal szemben. Ezt a veszteséget a súlyosbítja, hogy a Felvidék az ország középpontjában működő gyárak számára is sok nyersanyagot szállított, aminek elmaradása és beszerzésének nehéz volta súlyosan érinti Csonka-Magyarország ipari vállalatait. Cseh megszállás alá került

817 gyáripari telep 98.000 munkással.

 A cseh-szlovák területen élelmezési ipari termékeink 135 millió aranykoronát tettek ki. Nagyarányú volt ezen a területen cukorgyártásunk, 7890 munkással (Nagysurány, Diószeg, Nagyszombat, Nagymagyar, Trencsén), malomipar, szesz- és cukorkagyártás, dohánygyártás, még inkább a vas és fémipar.

Pozsony városával több mint 100, Kassával több mint 40 gyárat veszített Magyarország.

A vas és fémipar terén a cseh uralom alá került terület 135 millió korona érté­ket termelt. A hitelintézetek közül, amelyeknek száma 5630 volt az országban, 723 maradt a cseh-szlovák területen.

A bányák

közül elvesztek: az arany- és ezüstbányák közül Körmöcbánya, Aranyida, Hodrusbánya, Selmec- és Bélabánya, Szélakna,
a rézbányák közül: Úrvölgy, Dobsina, a szepesi Otösbánya, Szomolnok;
vasércbányák
körül Libetbánya, Tiszolc és vele az összes gömöri bányák, mint Hisnyóvíz, Batlér, Rozsnyó, Lice stb., a szepesi Korompa, Gölnicbánya, Prakfalva, továbbá Kassahámor, Mecenzél, Jászó.

Elveszett egyetlen jelentősebb petróleumtelepünk is a nyitramegyei Egbellel.

Az évi vasérc-termelés (métermázsákban)

Vasútaink

közül 3824 kilométer került cseh birtokba, még pedig olyan fontos nemzetközi vonalak is, mint a Bécset és Berlint összekötő budapest-marcheggi és zsolnai vonalak, csekély 65 kilométer kivételével.


Közművelődés

tekintetében valóságos kulturális csapás az elszakított területen levő magyar felsőbb és középiskolák megsemmisülése. A két vagy több századon át ápolt és fejlesztett középiskolákat bezárták, vagy cseh tanároknak adták át. Az állami jellegűeket természetesen elsősorban kobozták el. Ki kellett vonulniok a magyar piaristáknak összes gimnáziumaikból, így veszett el egyszerre a magyar kultúrára nézve Nyitra, Trencsén, Privigye, Selmecbánya, Rózsahegy, Léva.
A pozsonyi egyetemet cseh nyelvűvé tették. A magyar királyság küzdelmes éveiben sem szünetelő kultúrhaladás nagy emlékei: Pozsony, Nyitra, Bajmóc, Selmecbánya, a szepesi városok: Eperjes, Bártfa, Kassa, Ungvár, Munkács templomai, várai, emlékszerű magánházai és nagyértékű gyűjteményei megbecsülhetetlen kárai Magyarországnak. Jeles szobrokat nemcsak eltávolítottak, hanem fel is robbantották, mint Fadrusz pozsonyi Mária Terézia szobrát, a kassai honvédemlékművet. Még Petőfi pozsonyi szobrát is eltávolították.

Az egyházi szervezeteket

szintén felbontotta és összezavarta a trianoni béke. A római katolikus egyház ősi intézményét, az esztergomi érseki főegyházmegyét négyötödrésznyire csonkították meg; a nyitrai, besztercebányai és szepesi egyházmegyék egészen cseh uralom alá kerültek, a rozsnyóiból töredék maradt, a kassainak is több mint fele került megszállt területre. Ugyanígy jártak a görög kath. egyházmegyék. Kettészakították, illetőleg megcsonkították a protestáns egyházkerületeket is és nemcsak az egyházi kormányzatokat zavarták meg ekképen, hanem nagy kárt tettek az egyházi javak és a közművelődési alapítványok önkényes lefoglalásával is.

 

Hány magyar van Csehországban?

A csehszlovák köztársaságnak Magyarországról lemetszett területén öt övet kell megkülönböztetnünk.
Az első a tiszta magyar terület, Pozsonytól Ungvárig, amelyen 852 község közül csak 13 tót többségű község van.
A második a nyugati tót terület, de szintén számottevő magyar (valamint német) kisebbséggel.
A harmadik az a terület, amely egyes városok, Nyitra, Losonc, Kassa környékén terül el, háromnegyedrészben magyar lakossal.
A negyedik a keleti, vegyesnyelvű terület (Szepes, Sáros, Zemplén), amelynek 1119 községében 201.000 magyar és 111.000 német van 331.000 tót mellett végül a rutén terület, amelyen alig egy százalék tót akik, negyedrésze a lakosságnak magyar.

Forrás:

  • Új Idők Lexikona 1935—40

Ledöntött szobrok a megszállás után

http://irredenta.uw.hu/losonck.jpeg

Kossuth Lajos, Losonc

http://irredenta.uw.hu/pozsonymaria.jpeg

Mária Terézia, Pozsony

http://irredenta.uw.hu/rozsnyo.jpeg

Kossuth Lajos, Rozsnyó

http://irredenta.uw.hu/kassa48.jpeg

48-as emlékmű, Kassa

http://irredenta.uw.hu/deveny.jpeg

Árpád szobra, Dévény

Kedvencekhez!
Keresés
Belépés
Bejegyzések
Időjárás

http://api.ning.com/files/0cSrvxA0FWYBkWVCn2A0JlY-h75ILWzpsSl6SOLuU4Q_/Nagymagyarorszagfelho.jpg

Kiemelt ajánlat

I. Kárpát- medencei hazafias versmondóverseny

Főpartnereink
Címkék
Copyright MyCorp © 2020
Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben